dissabte, 1 de setembre de 2012

Expressió escrita i criteris de correcció

Documents i recursos presentats a la coordinació de l'institut Montserrat Roig amb les escoles La Roda, Font de l'Alba, El Vapor i Lanaspa.
  En aquesta coordinació s'estan compartint els criteris de correcció de l'expressió escrita. Per això es tenen en compte els criteris de correcció de les proves de competències bàsiques i també es presenta aquest article: 


  Reparar l’escriptura. Didàctica de la correcció de l’escritDaniel CASSANY

  Col·lecció: Materials per a l’innovació educativa, 140. Ed. Graó i ICE de la UB. Barcelona 2004 (2ª edició)

  Es tracta d'un article molt aclaridor per aquesta temàtica.

  El document on es recullen els indicadors sobre expressió escrita dels documents Competències bàsiques de l’àmbit lingüístic. Identificació i desplegament a l’educació Primària i el corresponent a Secundària del  Departament d’Ensenyament, les rúbriques elaborades pels caps d'estudis de la zona geogràfica de Terrassa i els criteris de correcció de les proves de competències bàsiques:
  Expressió escrita.Indicadors d’avaluació

  I els documents elaborats per l'equip LIC de la zona de Terrassa: 

  Procés d'escriure
  Propietats del text escrit

  També s'han fet saber aquests enllaços per treballar la ortografia:


  Recomanació de llibre:

  La màgia d’escriure. JOSE ANTONIO MARINA. PLAZA & JANES EDITORES, 2007