Institut Montserrat Roig, Escoles El Vapor, La Roda, Lanaspa-Giralt i Font de l’Alba

Estan constituïts com a seminari des del curs 2011-12

Documents de traspàs d'informació de l'alumnat: Institut Montserrat Roig
 
Temes treballats

Curs 2011-12
Hàbits d'autonomia i de treball
Actuacions del pas de Primària a Secundària
Actualització del document de traspàs d’informació dels alumnes
Tasques d’estiu

Curs 2012-13
Seguiment tasques estiu
Valoració formulari de traspàs d'informació dels alumnes
Compartir competència lingüística: expressió escrita i indicadors d'avaluació
Seguiment de l'adaptació i avaluació dels nois i noies a 1r d'ESO

Curs 2013-14
Pas de primària a secundària: tasques estiu, adaptació dels nois i noies a l'institut
Competència d'aprendre a aprendre: 
  • Deures, criteris, seguiment, contingut, 
  • Tècniques d'estudi
Curs 2014-15
Pas de primària a secundària: tasques d'estiu, seguiment adaptació alumnat a l'institut, resultats avaluació 1r d'ESO, ...


Compartir activitats de formació dels centres
Coordinació curricular. Competència lingüística. Revisió de l’Escriptura:
  • Anàlisi dels resultats de les CB del 2011-2012
  • Validar els documents existents
  • Continguts de primer d’ESO i Cicle Superior
  • Aspectes metodològics
Curs 2015-16
En relació a l'itinerari formatiu
Pas de primària a secundària: tasques d'estiu, seguiment adaptació alumnat a l'institut, resultats avaluació 1r d'ESO, traspàs d'informació...

Actualitzar informe de traspàs d'informacióEn relació a la coherència educativa
Compartir activitats de formació dels centres i línia de centre
Coordinació curricular. Competència de l’àmbit digital. Eines de treball informàtiques
Lectura en pantalles

Curs 2016-17
En relació a l'itinerari formatiu
Pas de primària a secundària: tasques d'estiu, seguiment adaptació alumnat a l'institut, resultats avaluació 1r d'ESO, traspàs d'informació...

En relació a la coherència educativa
Acompanyament tutorial

Curs 2017-18
En relació a l'itinerari formatiu
Pas de primària a secundària: tasques d'estiu, seguiment adaptació alumnat a l'institut, resultats avaluació 1r d'ESO, traspàs d'informació... propostes i suggeriments traspàs d'informació i seguiment dels nois/noies

En relació a la coherència educativa
Compartir avaluació