Institut Terrassa, Escoles Bisbat d’Ègara, França i Isaac Peral

   
Seminari que s'inicia el curs 2010-11.

Document de traspàs d'informació de l'alumnat: Institut Terrassa

Temes treballats

Curs 2011-12
Compartir projectes de centres
Coordinar hàbits de treball
Revisió i actualització de les actuacions del pas de Primària a Secundària
Tasques d’estiu

Curs 2012-13
Seguiment de les tasques estiu i coordinar-les
Compartir l'adaptació i avaluació dels nois i noies a 1r d'ESO
Compartir el pla lector dels centres
Compartir continguts de les àrees de llengua, matemàtiques i anglès
Organització, valoració i seguiment de les activitats intercentres
Coordinar i compartir dubtes (sobre continguts que es treballen, metodologies...) del professorat de 6è amb l'institut  

Curs 2013-14
Pas de primària a secundària: tasques d'estiu, documentació, adaptació dels nois i noies Actualització de la documentació de traspàs d'informació individual dels nois i noies de 6è Compartir atenció a la diversitat dels centres: estratègies, recursos...
Competència comunicativa lingüística 

Activitat intercentres que s'ha incorporat al Bloc de Bones Pràctiques

Alumnes de la USEE de l'INS Terrassa fan titelles al cicle infantil de l'ESC França de Terrassa 

Curs 2014-15
Pas de primària a secundària: tasques d'estiu, seguiment adaptació alumnat a l'institut, resultats avaluació 1r d'ESO...


Compartir activitats de formació dels centres
Consolidació de les activitats intercentres: LECXIT, presentacions dels alumnes a 6è de primària de temes curriculars, alumnes de la USEE van a explicar contes a educació infantil, jornada esportiva...
Coordinació curricular. Competència lingüística. 
  • Expressió escrita. Coordinació dels criteris de correcció dels texts.
  • Revisió continguts de llengua 
Enfocament proves GRA

Curs 2015-16
En relació a l'itinerari formatiu
Pas de primària a secundària: tasques d'estiu, seguiment adaptació alumnat a l'institut, resultats avaluació 1r d'ESO, ...

En relació a la coherència educativa
Consolidació de les activitats intercentres: LECXIT, presentacions dels alumnes a 6è de primària de temes curriculars, alumnes de la USEE van a explicar contes a educació infantil, jornada esportiva...
Compartir activitats de formació dels centres
Coordinació curricular. 
  • Competència lingüística. Expressió escrita. Aprofundiment en el treball dels centres. 
  • Competència de l'àmbit digital
Curs 2016-17
En relació a l'itinerari formatiu
Pas de primària a secundària: tasques d'estiu, seguiment adaptació alumnat a l'institut, resultats avaluació 1r d'ESO, ...

En relació a la coherència educativa
Coordinació curricular
  • Competència de l'àmbit digital. Aprofundiment
  • Eines del google: calendari, Google Apps
Aprenentatge i servei
Compartir pla anual del centres

Curs 2017-18
En relació a l'itinerari formatiu
Pas de primària a secundària: tasques d'estiu, seguiment adaptació alumnat a l'institut, resultats avaluació 1r d'ESO, ...
Noves propostes de matemàtiques de tasques d'estiu

En relació a la coherència educativa
Avaluació, experiència de primària i el treball de secundària. 
Compartir rúbriques
Tècniques cooperatives