Institut Matadepera, Escoles Ginesta i Joan Torredemer i Canela

Coordinació per iniciativa dels equips directius des del curs 2002-03. 


Temes treballats
Curs 2011-12
Valoració i actualització de les actuacions del pas de Primària a Secundària.
Coordinació del currículum de llengua catalana amb professorat dels tres centres
Seguiment de les activitats intercentres
Tasques d’estiu

Curs 2012-13
Seguiment de les tasques d'estiu
Coordinació del currículum de matemàtiques amb el professorat dels tres centres
Compartir estratègies d'expressió escrita i comprensió lectora
Seguiment dels resultats de la 1a avaluació dels nois i noies de 1r d'ESO als centres de primària. Establir protocol


Curs 2013-14
Seguiment pas de primària-secundària: tasques d'estiu, adaptació alumnat, 
Coordinació currículum: 
 • Acords trobades professorat de matemàtiques, 
 • Inici coordinació àrea de llengua castellana
Coordinació acció tutorial 
Normes de convivència

Curs 2014-15
Pas de primària a secundària: tasques d'estiu, seguiment adaptació alumnat a l'institut, resultats avaluació 1r d'ESO, ...

Compartir activitats de formació dels centres
Coordinació curricular. Competència lingüística, llengua castellana (amb participació del professorat)
Seguiment de les activitats amb alumnes intercentres:
Escoles-Institut
 • Participació en la Marató de TV3
 • Presentació del tema l'univers. Els alumnes de l'institut als nois i noies de 3r de primària
 • Explicació de contes. Els nois i noies de l'institut vana explicar contes a les escoles de primària
 • ...
Escola-escola
 • Cantata
 • Jornada esportiva
 • ...
Curs 2015-16
En relació a l'itinerari formatiu
Pas de primària a secundària: tasques d'estiu, seguiment adaptació alumnat a l'institut, resultats avaluació 1r d'ESO, traspàs d'informació...

En relació a la coherència educativa
Seguiment i consolidació de les activitats intercentres amb alumnat
Compartir activitats de formació dels centres
Coordinació curricular. Competència de l'àmbit digital. 
Compartir treball per projectes de l'institut

Web de la coordinació: 
Coordinació de les escoles Joan Torredemer Canela, Ginesta i Institut de Matadepera

Curs 2016-17
En relació a l'itinerari formatiu
Pas de primària a secundària: tasques d'estiu, seguiment adaptació alumnat a l'institut, resultats avaluació 1r d'ESO, traspàs d'informació...

En relació a la coherència educativa
Informació del projecte GEP (Grup d'Experimentació per al Plurilingüisme) i projecte e-Twinnnig, escola Joan Torredemer

Curs 2017-18
En relació a l'itinerari formatiu
Pas de primària a secundària: tasques d'estiu, seguiment adaptació alumnat a l'institut, resultats avaluació 1r d'ESO, traspàs d'informació...

En relació a la coherència educativa
Intercanvi de noves línies metodològiques de l'institut i les escoles. 
 • Presentació de models de projectes per part de l'institut. La informació aportada es pot veure en el següent enllaç: 

Projecte medi social i natural a l'institut de Matadepera

 • Informació dels centres a les diverses xarxes: Escola Nova 21, XIEP...