EB Moisès, Tabalet i ESC Can Montllor, Nova Electra, Sant Llorenç

Curs 2012-13
Pla de treball:

. El pas de l’escola bressol al parvulari. Compartir criteris d’acollida i d’adaptació, relació amb les famílies...

. Conèixer els projectes de centre:
- EB Moisès: projecte “ments curioses”
- Tabalet i la resta de centres: treball de psicomotricitat a 0-3 i 3-6. Organització dels espais, materials, metodologia...

. Compartir normes i criteris en l’organització i en l’ús dels espais exteriors: el pati.

. Reflexió sobre la pràctica diària i el poder respectar el ritme de l’infant.
EB Tabalet: informació sobre la formació rebuda sobre la importància del respecte a l’infant.