Institut Viladecavalls, Escoles Roc Blanc, Rosella i Serralavella

   
Seminari que s'inicia el curs 2011-12.

Temes treballats

Curs 2011-12
Coordinació curricular i metodològica 6è/1r ESO de la competència matemàtica
Retorn de l’adaptació i l’avaluació dels alumnes de 1r d’ESO a Primària
Actuacions del pas de Primària a Secundària
Tasques d’estiu

Curs 2012-13
Valoració del retorn de les tasques d'estiu
Seguiment de la coordinació matemàtica
Coordinar àrea medi (experimentals i socials)
Compartir Pla de lectura de l'institut. Organització d’activitat compartida intercentres sobre lectura
Revisió i actualització de les activitats de la visita dels alumnes de Primària a l’Institut

Curs 2013-14
Pas de primària a secundària: tasques d'estiu, adaptació dels nois i noies a l'institut
Competència comunicativa lingüística, llengua anglesa
Consolidació de les activitats intercentres
Expressió escrita

Curs 2014-15
Pas de primària a secundària: tasques d'estiu, adaptació dels nois i noies a l'institut, resultats 1a avaluació...
Compartir activitats de formació dels centres
Compartir projectes de centre: projecte confort acústic, So i soroll de l'escola Rosella
Consolidació i amplicació de projectes d'aprenentatge i servei entre les escoles adscrites i l'institut
Seguiment dels resultats de les proves d'avaluació externa d'una promoció


Curs 2015-16
En relació a l'itinerari formatiu
Pas de primària a secundària: tasques d'estiu, seguiment adaptació alumnat a l'institut, resultats avaluació 1r d'ESO, traspàs d'informació de l'alumnat, incorporació de document-informe de traspàs d'informació...

En relació a la coherència educativa
Compartir activitats de formació dels centres
Pla d'actuació dels centres
Projectes d'aprenentatge i servei entre les escoles i l'institut
Compartir treball dels centres en relació a: respecte a les diferencies, us de xarxes socials, resolució de conflictes

Curs 2016-17
En relació a l'itinerari formatiu
Pas de primària a secundària: tasques d'estiu, seguiment adaptació alumnat a l'institut, resultats avaluació 1r d'ESO, traspàs d'informació de l'alumnat, incorporació de document-informe de traspàs d'informació...

En relació a la coherència educativa
Acció tutorial: protocol dels centres sobre assetjament, activitats d'autoconeixement i solidaritat

Curs 2017-18
En relació a l'itinerari formatiu

Pas de primària a secundària: tasques d'estiu, seguiment adaptació alumnat a l'institut, resultats avaluació 1r d'ESO, traspàs d'informació de l'alumnat, incorporació de document-informe de traspàs d'informació...

En relació a la coherència educativa
Conèixer el treball per projectes de l’institut i les propostes organitzatives que es deriven. 
Compartir TAC. Sessió de robòtica a l'escola Rosella
Seguiment aprenentatge i servei

Presentació dels projectes de CS de les escoles: com s’arriba al projecte, metodologies utilitzades, aprenentatge cooperatiu.....