Coordinació de les Direccions d’ Escoles Bressol: EB L’Oreneta, EB Núria, EB Patufet. Curs 2013-2014

Hem creat un espai on tenir temps per compartir estratègies, recursos, coordinar, intercanviar experiències i treballar conjuntament.
       
       PLA DE TREBALL
       Temes a compartir i treballar conjuntament: 
  • La gestió de temps:
         - Organització del temps en la gestió del Centre.
         - La dinamització de les reunions. 
  • Gestió del recursos humans: estratègies i protocols d’actuació. 
  • Documentació de Centre:
        - Organització i classificació de la documentació.
        - Orientacions per a l’elaboració del NOF. 
  • Normativa adreçada als pares en temes de salut, alimentació, hàbits…  

TREBALL REALITZAT
Gestió de temps
Organització del temps en la gestió del Centre:
  •  Recull i posada en comú de documentació sobre el tema:
         - La gestió del temps: la seva consideració a l’escola. Ramon Cladellas Pros.
         - Consell per organitzar el temps
         - La gestió eficaç del temps. CEE
         - Factors que incideixen en la nostra gestió del temps. Acosta, J.M.
         - Qüestionari sobre l’ús del temps. Acosta, J.M. “Gestión eficaz del tiempo y
            control del estrés”
 Dinamització de les reunions: