Institut Cavall Bernat, Escoles Sant Llorenç i Joan XXIII

Es coordinen des d’abans del curs 2010-11 per iniciativa dels equips directiu inicialment i actualment com a seminari dins del PFZ.

Documents de traspàs d'informació de l'alumnat:

Curs 2011-12

Competència lingüística: expressió escrita
Actualització d’actuacions del pas de Primària a Secundària
Actualització i revisió de la documentació relacionada amb el pas de Primària a Secundària
Compartir les estratègies d’atenció a la diversitat
Organització d'activitat intercentres: 
Els alumnes de l’Institut Cavall Bernat fan de mestres a les escoles St. Llorenç i Joan Marquès Casals 

Curs 2012-13
Coordinació de les tasques d'estiu
Competència lingüística: expressió escrita, dinamització de les trobades intercentres de professorat de l’àrea
Coordinació d’hàbits de treball
Institucions de lleure del barri
Seguiment de l'adaptació i avaluació dels nois i noies a 1r d'ESO

Curs 2013-14
Seguiment pas de primària-secundària: tasques d'estiu, adaptació nois i noies a 1r d'ESO, 1a avaluació 1r d'ESO...
Coordinació curricular: competència comunicativa lingüística, expressió escrita
Compartir projecte educatiu centres
Projectes:
D'aprenentatge i servei
Mediació i convivència Consell d'alumnes dins del Pla de Convivència de Centre a l'Institut Cavall Bernat
Filosofia 3-18
Educació emocional

Curs 2014-15
Seguiment pas de primària-secundària: tasques d'estiu, adaptació nois i noies a 1r d'ESO, resultats avaluació 1r d'ESO...
Compartir activitats de formació dels centres
Coordinació competència matemàtica. Trobades específiques del professorat especialista
Consolidació d'activitats intercentres amb alumnes
Seguiment dels resultats de les proves d'avaluació externa d'una promoció


Curs 2015-16
En relació a l'itinerari formatiu
Pas de primària a secundària: tasques d'estiu, seguiment adaptació alumnat a l'institut, resultats avaluació 1r d'ESO, traspàs d'informació...

En relació a la coherència educativa
Coordinació competència matemàtica. Trobades específiques del professorat especialista
Coordinacio competència lingüística (anglès). Trobades específiques del professorat especialista
Compartir competència lingüística a partir dels projectes i actuacions de millora que es porten a terme en les escoles. Incorporació d'activitats de formació a partir dels diversos projectes.
Projecte educatiu dels centres.
Consolidació d'activitats intercentres amb alumnes
Projecte educatiu de zona

Curs 2016-17 (Incorporació de l'escola Joan XXIII)
En relació a l'itinerari formatiu
Pas de primària a secundària: tasques d'estiu, seguiment adaptació alumnat a l'institut, resultats avaluació 1r d'ESO, traspàs d'informació...

En relació a la coherència educativa
Línies prioritàries pla anual de centre
Protocol ús de mòbil als centres, normativa