Institut Investigador Blanxart, Escoles Antoni Ubach, Joan XXIII i La Nova Electra

Estan constituïts com a seminari des del curs 2010-11.


Documents de traspàs d'informació de l'alumnat: Institut I. Blanxart
 
Temes treballats
Curs 2011-12
Presentació del projecte educatiu dels centres
Actualització d’actuacions del pas de Primària a Secundària
Actualització i revisió de la documentació relacionada amb el pas de Primària a Secundària
Tasques d'estiu


Curs 2012-13
Coherència del procés educatiu:
  • Treball de competència lingüística: comprensió lectora
  • Organització d’activitats compartides intercentres
  • Seguiment de les tasques d'estiu, revisió i millora 
Itinerari formatiu: 
  • Organització de xerrades adreçades a les famílies dels centres adscrits
  • Seguiment de l'adaptació i avaluació dels nois i noies a 1r d'ESO 

Curs 2013-14
Coherència del procés educatiu:
  • Competència comunicativa lingüística. 
Bones pràctiques, expressió oral
  • Competència tractament de la informació
Itinerari formatiu: 
  • Consolidació xerrades adreçades a les famílies dels centres adscrits
  • Organització d'activitats conjuntes: Tal com raja, Tal com pinta i Conte contes

Curs 2014-15
En relació a l'itinerari formatiu
Pas de primària a secundària: tasques d'estiu, seguiment adaptació alumnat a l'institut, resultats avaluació 1r d'ESO, seguiment de cada promoció amb els resultats de l’avaluació de juny i setembre...

Compartir activitats de formació dels centres
Consolidar i aportar aspectes de millora a la xerrada per les famílies amb participació de l'institut i cada centre

Coherència del procés educatiu
Coordinació curricular: competència de l'àmbit digital
Consolidar i ampliar a altre àrees les activitats conjuntes amb alumnes: Tal com raja, Tal com pinta, Conte contes

Curs 2015-16
En relació a l'itinerari formatiu
Pas de primària a secundària: tasques d'estiu, seguiment adaptació alumnat a l'institut, resultats avaluació 1r d'ESO, ...

En relació a la coherència del procés educatiu
Compartir activitats de formació dels centres
Gestió d'aula i proves d'avaluació interna del centre
Consolidació les activitats conjuntes intercentres amb alumnes: Tal com raja, Tal com pinta, Conte contes
Expressió escrita

Curs 2016-17
En relació a l'itinerari formatiu
Pas de primària a secundària: tasques d'estiu, seguiment adaptació alumnat a l'institut, resultats avaluació 1r d'ESO, ...

Curs 2017-18
En relació a l'itinerari formatiu

Pas de primària a secundària: tasques d'estiu, seguiment adaptació alumnat a l'institut, resultats avaluació 1r d'ESO, ...

En relació a la coherència del procés educatiu
Compartir projecte de convivència