Instituts Santa Eulàlia i Can Jofresa, Escoles Agustí Bartra, Pau Vila i Dinarès, President Salvans, Ramón y Cajal i Sala i Badrines

Estan constituïts com a seminari des del curs 2009-10
Documents de traspàs d'informació de l'alumnat: Institut Santa Eulàlia i Can Jofresa

Temes treballats
Curs 2011-12
Competència d’aprendre a aprendre: hàbits de treball
Retorn de l'adaptació de l'alumnat de 1r d’ESO a Primària
Actuacions del pas de Primària-Secundària
Tasques d’estiu


Curs 2012-13

Seguiment tasques estiu
Compartir i coordinar els deures de l’alumnat
Compartir treball de rúbriques de caps d’estudis
Exposició de bones pràctiques de la zona: aprenentatge cooperatiu
Recull d'institucions de la zona que ofereixen llocs d'estudi

Curs 2013-14
Pas de primària a secundària: tasques d'estiu, adaptació,
Competència matemàtica 
Atenció a la diversitat

Curs 2014-15
Pas de primària a secundària: tasques d'estiu, seguiment adaptació alumnat a l'institut, resultats avaluació 1r d'ESO, ...
Compartir activitats de formació dels centres
Relació família escola. Compartir el treball que es realitza en els centres cap a les famílies, tractament que se li dóna, acollida, estratègies, relació mares-nois, nois-noies... coneixement dels projectes de serveis socials (Connectem móns... )

Curs 2015-16
En relació a l'itinerari formatiu
Pas de primària a secundària: tasques d'estiu, seguiment adaptació alumnat a l'institut, resultats avaluació 1r d'ESO, traspàs d'informació...
Revisió dossier tasques d'estiu

En relació a la coherència educativa
Compartir activitats de formació dels centres
Coordinació curricular. Competència lingüística. Tractament de la llengua escrita
Presentació del treball Canvis en l’ensenyament per millorar els resultats de l’aprenentatge

Curs 2016-17
En relació a l'itinerari formatiu
Pas de primària a secundària: tasques d'estiu, seguiment adaptació alumnat a l'institut, resultats globals de l'avaluació de 1r d'ESO, traspàs d'informació...

En relació a la coherència educativa
Visites a projectes de centre: Treball per espais (Escola President Salvans), Activitats competencials (Escola Agustí Bartra)
Avaluació, compartir informacions

Curs 2017-18
En relació a l'itinerari formatiu

Pas de primària a secundària: tasques d'estiu, seguiment adaptació alumnat a l'institut, resultats globals de l'avaluació de 1r d'ESO, traspàs d'informació...
Revisió tasques estiu. 
En relació a la coherència educativa
Tractament competència digital en els centres (seguiment 6è i 1r d’ESO), concretament en els següents temes: presentacions, classroom, 
Presentació avaluació (primària)
Projecte Descobrim Terrassa, escola Sala i Badrinas