Institut Nicolau Copèrnic, Escoles Isaac Peral i Marià Galí

Estan constituïts com a seminari des del curs 2008-09
Documents de traspàs d'informació de l'alumnat: Institut Nicolau Copèrnic

Temes treballats

Curs 2011-12
Coneixement dels projectes dels centres i projectes compartits mediació-resolució de conflictes, TAC...
Unificar criteris sobre el treball a l’ordinador, pla TAC
Preparació de la presentació de l’experiència col·laborativa a la Setmana d’Ensenyament
Actuacions del pas de Primària-Secundària
Tasques d’estiu


Curs 2012-13
Seguiment de tasques d’estiu
Anàlisis de resultats de proves avaluatives
Dinamització, organització i seguiment de l’activitat col·laborativa intercentres amb el professorat dels centres implicat
Competència informacional
Actuacions del pas de Primària-Secundària
Retorn de l’avaluació i adaptació dels alumnes a 1r d’ESO a Primària
Competència aprendre a aprendre

Curs 2013-14
Pas de primària a secundària: tasques d'estiu, adaptació dels nois i noies a l'institut
Pla d'acollida,
Seguiment global  de l'avaluació de 1r d'ESO
Coordinació d'hàbits
Pautes d'ajuda a l'aprenentatge
Coordinació tasques d'estiu dels nois i noies

Curs 2014-15
Pas de primària a secundària: tasques d'estiu, adaptació dels nois i noies a l'institut, resultats globals de l'avaluació de 1r d'ESO...
Compartir activitats de formació dels centres
Seguiment pla d'acollida de l'institut
Coordinació curricular i itinerari formatiu:
Hàbits de comportament cívic en el pati, en l'entorn...
Coordinació TIC, hàbits saludables en l'ús de l'ordinador
Lectura a les aules
Llengua anglesa, amb participació del professorat especialista

Curs 2015-16
En relació a l'itinerari formatiu
Pas de primària a secundària: tasques d'estiu, seguiment adaptació alumnat a l'institut, resultats avaluació 1r d'ESO, traspàs d'informació...

En relació a la coherència educativa
Compartir activitats de formació dels centres, participació dels diversos equips.
Intel·ligències múltiples
Coordinació curricular. 
  • Competència lingüística, lectura. Activitat amb alumnat intercentres
Curs 2016-17
En relació a l'itinerari formatiu
Pas de primària a secundària: tasques d'estiu, seguiment adaptació alumnat a l'institut, resultats globals de l'avaluació de 1r d'ESO, traspàs d'informació...

En relació a la coherència educativa
Avaluació, compartir informacions i treball dels centres
Competència digital
Treball per projectes, treball cooperatiu

Curs 2017-18
En relació a l'itinerari formatiu
Pas de primària a secundària: tasques d'estiu, seguiment adaptació alumnat a l'institut, resultats globals de l'avaluació de 1r d'ESO, traspàs d'informació...

En relació a la coherència educativa

Avaluació, compartir informacions i treball dels centres