Coordinacions

Coordinacions 0-18


Aquest bloc correspon als seminaris de coordinació 0-6 i de 6-18 que s’estan portant a terme a la zona geogràfica de Terrassa i inclosos dins el Pla de Formació de Zona.
S’agraeix a tots els centres participants la seva col•laboració i l’aportació de materials i idees per a compartir. Entre tots els centres farem xarxa per a la millora de resultats educatius de l'alumnat i per a una bona transició de la llar d'infants a l'escola i de l'escola a l'institut.  _____
"El pas de primària a secundària habitualment es planteja des de la perspectiva dels alumnes: es tracta d’ajudar-los a superar la transició que, a més, sol coincidir amb el canvi de centre. L’avenç en aquest objectiu implica tenir en compte moltes altres qüestions: la relació entre centres de primària i secundària, l’establiment de criteris de coordinació curricular i tutorial, la necessitat de dotar-se d’una organització que ho afavoreixi, les relacions de cooperació o competitivitat entre centres, la distribució de la població entre els diversos centres, el perfil professional dels tutors de 6è de primària i de 1r d’ESO, el lideratge del procès, la necessitat d’establir espais de trobada i d’intercanvi entre el professorat, els seminaris de coordinació primària-secundària en allò que fa referència a la seva identitat i al seu funcionament.

En definitiva, es tracta de prendre consciència que el ventall de factors que s’amaga darrera l’etiqueta “transició primària-secundària” supera amb escreix l’expressió “traspàs d’informació”. Formar-nos una imatge global d’una realitat complexa permet plantejar-se accions de millora dels aspectes que es considerin més necessaris o eprtinents a cada context, tenint ben present que tots ells es troben interrelacionats."
Joan Teixidó
Presentació que correspon a una sessió de treball amb els membres del Seminari de Coordinació Primària-Secundària de Badalona.
_____