Institut Can Roca, Escoles Enxaneta, Font de l'Alba, Pere Viver i Serra de l'Obac

Seminari que s'inicia el curs 2012-13.
Documents de traspàs d'informació de l'alumnat: Institut Can Roca

Temes treballats:

Curs 2012-13

Documentació complementària del traspàs de Primària-Secundària de l'alumne
Coordinació de les tasques d'estiu
Competència lingüística: comprensió lectora
Seguiment de l'adaptació i resultats dels nois i noies a 1r d'ESO
Coordinació TIC
Actuacions del pas de primària-secundària

Curs 2013-14

Pas de primària a secundària: tasques d'estiu, adaptació dels nois i noies a l'institut
Coordinació competència tractament de la informació
Compartir: treball cooperatiu que porta a terme l'institut. Informació a: 

Aprenentatge cooperatiu i aprenentatge basat amb problemes. Institut Can Roca

Coordinació de presentació de deures i treballs escrits
Educació emocional i resolució de conflictes

Curs 2014-15


Pas de primària a secundària: tasques d'estiu, seguiment adaptació alumnat a l'institut, resultats avaluació 1r d'ESO, ...
Compartir activitats de formació dels centres
Coordinació curricular. Competència lingüística de la llengua anglesa (amb participació del professorat especialista d’anglès). Objectiu: analitzar la seqüenciació de continguts de primària-secundària, avaluació,  metodologies... Organització d'una activitat conjunta per realitzar a cada centre.

Curs 2015-16

En relació a l'itinerari formatiu
Pas de primària a secundària: tasques d'estiu, seguiment adaptació alumnat a l'institut, resultats avaluació 1r d'ESO, traspàs d'informació...

En relació a la coherència educativa
Compartir activitats de formació dels centres
Coordinació curricular. Competència lingüística de la llengua anglesa (grup de professorat especialista)
Aprenentatge cooperatiu 
Projectes d'expressió oral dels centres
Presentació El termòmetre de l’escola de l’escola Font de l’Alba

Curs 2016-17

En relació a l'itinerari formatiu
Pas de primària a secundària: tasques d'estiu (actualització), seguiment adaptació alumnat a l'institut, resultats avaluació 1r d'ESO, traspàs d'informació...

En relació a la coherència educativa
Avaluació. Portfoli, models d'avaluació dels centres

Curs 2017-18

En relació a l'itinerari formatiu

Pas de primària a secundària: tasques d'estiu (actualització), seguiment adaptació alumnat a l'institut, resultats avaluació 1r d'ESO, traspàs d'informació...

En relació a la coherència educativa
Avaluació, experiència de primària: què s’ha fet, com, dificultats i canvis que ha generat
Noves activitats amb alumnat intercentres: padrins lectors, gimcana educació física i música

Compartir activitats competencials de matemàtiques