dissabte, 1 de setembre de 2012

Competències bàsiques. Criteris i exemples de proves


Documents de suport a diverses coordinacions, per exemple a la de l'institut Montserrat Roig i les escoles El Vapor, La Roda, Font de l'Alba i Lanaspa, a la coordinació de l'institut Terrassa amb les escoles Bisbat d'Ègara, França i Isaac Peral i a la coordinació de l'institut Can Roca i les escoles Pere Viver, Font de l'Alba, Enxaneta i Serra de l'Obac.
  En aquestes coordinacions s'ha tractat el tema dels resultats de les proves de competències bàsiques, criteris i el tipus de proves. Per aquest treball s'han facilitat els següents enllaços i documents:   

  En relació al criteris
  Exemples de proves
  • La prova de 6è d’educació primària (20092010 i 2011) pot proporcionar idees per a alumnat de 1r d’ESO que necessita un reforç de base.
  • Les proves de Cb de l’àmbit lingüístic de 6è d’EP (2007) proporcionen exemples d’exercicis de caràcter competencial. Inclouen una guia per a l’anàlisi de resultats i pautes per al treball de millora de l’alumnat.
  • Les proves d’avaluació diagnòstica de 3r d’ESO (2009, 2010 i 2011) són una altra mostra d’exercicis d’avaluació de la competència comunicativa.
  • Els ítems alliberats de les proves PISA 20002003 i 2006 són un instrument interessant per valorar quins coneixements i habilitats es considera que han d’haver assolit els alumnes de 15/16 anys, prenent com a referència les competències bàsiques.