dijous, 20 de desembre de 2012

Documents de traspàs d’informació de l’alumnat


Documents actualitzats en el marc de les diverses coordinacions.

Una de les primeres tasques que s'ha realitzat als seminaris de coordinació de primària-secundària ha estat l'adequació i l'actualització dels documents referents al pas de nivell dels nois i noies. Els criteris de l'actualització i revisió han estat: 
  • que els tutors/es de 6è no haguessin de duplicar informació 
  • incorporació d' alguns temes que no quedaven recollits (per exemple: llibres de lectura, sortides realitzades, Plans individualitzats etc...)
Els models acordats són els següents: (els documents són en .pdf els models en word estan disponibles a l'espai XTEC-Drive de cada una de les coordinacions)

Model graella de recull d'informació oral. Model de l'Institut Can Jofresa
En algun seminari també s'ha tractat el mitjà on es recull, així en alguna zona s'està utilitzant un formulari del google docs.