dijous, 20 de desembre de 2012

Model de calendari d’actuacions de Primària-SecundàriaDocument elaborat pels centres de la zona de l'Institut Cavall Bernat i escoles Joan Marquès Casals i Sant Llorenç.

Es tracta d'una taula-model per incorporar les actuacions referents a les actuacions de la transició de Primària-Secundària.