dijous, 7 de març de 2013

Model qüestionari sobre adaptació de l'alumnat a l'ESO


Accions d'acollida. Indicador sobre l’adaptació dels alumnes a l’ESO: Qüestionari-model de l’Institut Can Jofresa

Model de qüestionari per passar als nois i noies sobre l'adaptació a l’Institut. És recomanable passar-lo a principis del segon trimestre després de la primera avaluació.