dimecres, 13 de març de 2013

Model d'avaluació de l'expressió oral


Document presentat a la coordinació de l'institut Santa Eulàlia i l'institut Can Jofresa amb les escoles President Salvans, Ramón y Cajal, Agustí Bartra, escola Sala i Badrines i escola Pau Vila.

El curs 2011-12, a la zona de l'institut Santa Eulàlia i l'institut Can Jofresa i les escoles de primària adscrites, es va treballar la competència d'aprendre a aprendre. 

És en aquest context on es va presentar el document Model d'avaluació de l'expressió oral de l'escola President Salvans on s'hi poden trobar els indicadors que van escollir per a avaluar les presentacions orals dels alumnes.