dissabte, 1 de setembre de 2012

La transició de l'educació primària a la secundària. Quaderns d'avaluació. 24. Consell Superior d'Avaluació. Generalitat de Catalunya

Document elaborat pel Consell Superior d'Avaluació de la Generalitat de Catalunya. S'hi troben els següents apartats:
  • Objectiu de país: que cap nen ni nena no es quedi enrere. El suport escolar personalitzat (SEP), una estratègia a favor de l'èxit escolar.
Direcció General d'Educació Infantil i Primària (DGEIP)
  • Els instituts escola: aspectes organitzatius, curriculars i d'orientació
Màrius Martínez i Carmina Pinya.
  • Un gran canvi que ens obliga a evolucionar
Josep Maria Esteve Gibert. Anna Guilera Rico
  • Pla d'actuacions de l'institut Baix Camp per a la transició primària-secundària
Miquel Arcas Gómez
Revista de llibres

És interessant perquè aporta elements de reflexió sobre el pas de primària a secundària i idees per a compartir i coordinar entre les dues etapes.