dilluns, 1 d’octubre de 2012

Estratègies família-escola

Documents i recursos presentats en la coordinació de l'institut Santa Eulàlia i l'institut Can Jofresa amb les escoles President Salvans, Ramón y Cajal, Agustí Bartra, escola Sala i Badrines i escola Pau Vila.


Materials Escola Sala i Badrinas

Estratègies per implicar les famílies en el procés educatiu dels fills del Servei Educatiu de l'Anoia"Estratègies per implicar les famílies en el procés educatiu dels fills" del Servei Educatiu de l'Anoia  La família a la premsa
  Tot un món dins la tauleta article del diari Ara (22-3-2014). Cal acompanyar els fills des de ben petits en l'ús de tauletes i mòbils

  Canallades, Bloc del diari Ara.cat amb vinyetes i articles il·lustrats en clau d’humor sobre el món de pares i fills. Els articles van néixer a la revista Time Out Barcelona; i les vinyetes, al llibre Mama, papa… no sabeu res de la vida (Panini Books, 2012). Ara uns i altres s’agermanen en aquest blog.

  Los doce errores más comunes de los padres. La Vanguardia 22-2-2013
  Cómo educar bien a los hijos es una preocupación frecuente entre los padres. Saber qué hacer en cada situación y cómo afrontar cada conflicto no es fácil ni hay recetas mágicas. Sí puede resultar más sencillo saber qué no hacer, cuáles son los errores básicos que evitar 

  Les 3 coses que he après. Debats d'Educació
  Parlen diferents professionals sobre la importància de la família en l'ajuda escolar.


  Pàgina web Educa y aprendre 

  Hi trobem els següents consells i pautes però també hi trobarem jocs per millorar l'educació emocional, l'empatia, fitxes .... i moltes altres pautes i consells!

  Els 10 errors més comuns de les famílies. 

  10 Consells per desenvolupar la resiliència en els més petits. Educar els fills per veure els problemes com a reptes, no com a amenaces. Educayaprendre.com
  La resiliència és la capacitat que tenim les persones per enfrentarse a les dificultats  i aconseguir la superació de situacions traumàtiques, tragèdies, estrès, etc.

  8 Consells per millorar les expectatives en l'educació. Quina influència tenen les expectatives en l'aprenentatge dels nois i noies? En l'article s'explica quins efectes (efecte Pigmalió) tenen les expectatives positives, negatives i les exigències i recomana 8 formes d'actuar per actuar tenint en compte les expectatives positives. Educayaprendre.com

  10 pautes per millorar l'obediència en els nens i nenes. S'explica quins pensaments tenen els infants i els pares davant un comportament negatiu i es presenten pautes d'actituds dels adults per millorar el comportament dels petits. Educayaprendre.com

  Pàgina web Escola i Família de la XTEC

  Hi ha tres apartats: Documentació, Recursos i Normativa

  En la Xtec en l'apartat Escola i família Recursos Acollida. Eines, estratègies i models s’hi troben també Bones pràctiques: d'acollida, carta de compromís, acció tutorial compartida, informació i comunicació, participació, formació....  Pàgina web Família i escola del Departament d'Ensenyament  Hi podem trobar entre moltes altres informacions: 

  Decàleg per a pares i mares de la pàgina web del Departament d’Ensenyament Família i escola que inclou:


  • Decàleg per a pares i mares en l'acompanyament escolar a casa
  • Decàleg per a pares i mares en la tasca d'educar


  Pàgina web Famílies en veu promoguda per la Fundació Jaume Bofill

  'Famílies amb veu' és un projecte de recerca acció que vol conèixer i enfortir el moviment de pares i mares que s'organitzen en relació amb l'escola per tal que el seu lideratge esdevingui puntal en la millora del sistema educatiu i així, avançar en la construcció d'espais compartits i una agenda comuna de les famílies mobilitzades.
  S'hi pot trobar: Conclusions d'informes sobre la participació de les AMPA en els centres amb dibuixos 

  Pàgina web Família Forum.net 
  S'hi troben aspectes relacionats amb molts diferents temes relacionats amb els fills: adiccions, convivència, avis, aprenentatge, .....


  Materials cursos

  Material curs Escola i Família. Corresponsibilitat i èxit educatiu  elaborats per Núria Alart i Mireia González Merino (curs telemàtic Departament d'Ensenyament). Alguns apartats:
  La manera com les famíles entenen l'escola


  Documents

  Acollida per a les famílies. Document de Departament d'Ensenyament on s'hi troben molts recursos organitzats. Des de l’espai, fins a propostes d’informacions a les famílies. 

  Subapartats:

  Àmbit centre
  • Considerem l’acollida de les famílies com un element fonamental per promoure la seva implicació i participació en els processos educatius.
  • Recollim en els documents del centre l’acollida de les famílies com un element fonamental per promoure la seva implicació i participació en els processos educatius.
  • Preveiem una imatge acollidora del centre (ambient i tracte humà).
  • Tenim sistematitzats els processos d’acollida a les famílies: moment d’arribada al centre, accions posteriors, finalització…
  • Promovem la participació de l’AMPA en els processos d’acollida a les famílies.
  • Potenciem la creació de xarxes de suport entre iguals per facilitar l’acollida i integració en el centre. Hi ha propostes concretes
  • Preveiem actuacions i orientacions específiques per a aquelles famílies que presenten circumstàncies que dificulten la seva integració.
  • Utilitzem la carta de compromís educatiu com un document que faciliti l’acolliment de les noves famílies al centre.
  • Comptem amb recursos per millorar la comunicació i la relació amb la família (idioma, nivell cultural, dèficits específics, no assistència a reunions…) en els processos d’acollida.
  • Planifiquem i sistematitzem les entrevistes inicials amb les famílies
  • Recollim i difonem les bones pràctiques d’acollida del centre, les quals es valoren i reculllen en la Memòria Anual del centre.
  • Avaluem el funcionament del Pla d’acollida per a famílies i ho recollim en la memòria`

  Àmbit aula

  • Disposem d’estratègies organitzatives i metodològiques per facilitar l’acollida a les famílies del grup classe.
  • Utilitzem els processos d’acollida a les famílies per implicar-les en el procés escolar dels seus fills.
  • Disposem de diferents estratègies per fer de la reunió d’inici de curs un espai d’acolliment i integració de les famílies.
  • Preveiem diferents canals de comunicació (correu electrònic, circular, dossier traduït a diversos idiomes...) per tal que la informació que es dóna a la reunió d’inici de curs arribi a totes les famílies, hagin assistit o no.
  • Disposem de diferents formats d’entrevista inicial segons l’edat dels alumnes i característiques de les famílies.
  • Potenciem la creació de xarxes de suport entre iguals per facilitar l’acollida del grup classe
  Àmbit entorn
  • Tenim en compte els recursos de l’entorn del centre en la planificació d’estratègies per afavorir l’acollida i integració de les famílies.
  • Ens coordinem amb les administracions locals i entitats de l’entorn del centre per facilitar l’acollida de les noves famílies.
  • Donem a conèixer a les famílies els projectes comunitaris en els que participem.
  • Facilitem que les famílies tinguin informació sobre les entitats de l’entorn, així com del serveis que els poden oferir (beques, ajuts, lleure, cultura…).
  • Avaluem la satisfacció de les famílies sobre les accions realitzades en el procés d’acollida a l’entorn.
  Propostes d'actuacions de millora de la relació família-escola extretes del document Família, escola i èxit de la Fundació Jaume Bofill. 

  Reptes i propostes de l'informe S'impliquen les famílies a l'escola? Les xifres de la participació de mares i pares en educació de desmunten tòpics de la Fundació Jaume Bofill


  Bones pràctiques