dissabte, 1 de setembre de 2012

Orientacions per a la millora de l'expressió escrita


Documents presentats a la coordinació de l'institut Mont Perdut amb les escoles Mare de Déu de Montserrat, Salvador Vinyals, Les Arenes i Roser Capdevila. Curs 2012-13 i Curs 2013-14.
    A aquesta zona, el curs 2012-13, s'ha compartit l'expressió escrita i la professional de l'ELIC ha facilitat el següent material:
    Autors: Isabel Solé, Salustiano Casaseca, Anna Camps, Oriol Guasch,Anna Teberosky, Ana Fernández, Myriam Nemirovsky, Marisol Anguita,M. Victòria Martínez, Assumpta Poch, Montse Pedrosa, Joaquín Ramos,Oriol Pañella, Rosa M.ª Ramírez, Berta Piñán, M.ª del Pilar Menoyo, Carme Morist, Mercè Rexach, Francesc López .
    Editorial: Graó
    El curs 2013-14 s'aprofundirà en aquest tema i s'aporten els següents documents: