dissabte, 1 de setembre de 2012

Decrets d'ordenació Primària-SecundàriaNormativa de referència on, entre altres temes, s'hi pot trobar la coordinació de primària amb secundària.
    DECRET
    142/2007, de 26 de juny, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments de l’educació primària.
    DECRET
    143/2007, de 26 de juny, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments de l’educació secundària