dimecres, 31 d’octubre de 2012

Acció tutorial. Competència social i emocional

Document corresponent a la coordinació de l'institut de Matadepera amb les escoles Ginesta i Joan Torredemer. Curs 2013-14

En aquesta coordinació s'està compartint aspectes relacionats amb l'acció tutorial. Els materials que s'han presentat en relació al tema són:


  • Relacionarnos bien. Programa de competència social para niños y niñas de 4 a 12 años. Manuel Segura, Margarita Arcas. Editorial Herramientas Narcea
  • Educació primària. Programa de competència social. Primària. Decideix. Volum I i II. Departament d’Ensenyament
  • Qüestionari per avaluar l’assertivitat. Adaptació del CABS de Michelson. 10 a 11 anys. Escala de conducta assertiva per a nens i nenes de 10 a 11 anys. Programa de competència social
  • Educació socio-emocional a primària. Anna Carpena. Editorial Eumo
  • Materials i propostes per a treballar la relació entre alumnes. Jordi Colell, Carme Escudé
  • Proposta didàctica (eso, batxillerat) 
  • Proposta didàctica 1r curs ESO