dimecres, 31 d’octubre de 2012

Competència tractament de la informació

Documents presentats a la coordinació de les escoles Germans Amat, Roc Alabern, Ponent i El Vallès amb  l'institut Les Aimerigues. Curs 2013-14

En les sessions d'aquest curs es va compartir la competència lingüística, en la darrera sessió es van presentar una sèrie de documents relacionats amb la competència informacional:(documents extrets de la pàgina web Competència informacional a l'aula)

Es tracta de documentació molt útil tan per a l'alumnat com per a fer la seqüenciació del contingut a tota la primària i secundària, extreure els objectius de l'avaluació etc...