dissabte, 1 de setembre de 2012

Lectura en digital


Document de suport a la coordinació de l'institut Nicolau Copèrnic amb les escoles Isaac Peral i Marià Galí.
    En aquesta coordinació s'ha tractat el tema de la competència informacional i aquest document s'ha referenciat perquè s'hi relaciona la comprensió lectora amb la comprensió lectora digital i perquè s’hi poden trobar models d'activitats d’ensenyament-aprenentage.
    Col·lecció TAC n. 5
    Generalitat de Catalunya