dissabte, 1 de setembre de 2012

Orientacions per a les tasques d’estiu per a primària i per a secundària. Curs 2011-12


Document de suport a totes les coordinacions de la zona.
  Aquestes orientacions s'han utilitzat quan s'ha tractat el tema de les tasques d'estiu dels nois/es de 6è i la coordinació amb l'institut.

  Primària
  Orientacions per a les tasques d’estiu per a Primària del Departament d'Ensenyament. Curs 2011-12

  S'hi troben orientacions d'organització, recursos per les àrees de llengües, de matemàtiques, d'anglès, models de qüestionaris d'autoavaluació pel noi/noia...


  Secundària

  Generalitat de Catalunya

  S'hi troben orientacions sobre l’avaluació al llarg del curs, activitats de recuperació durant l’estiu i les proves extraordinàries de setembre. Al final hi ha unes propostes de tasques d’estiu corresponents a la competència matemàtica i lingüística. També s’hi poden trobar enllaços a: proves de 6è de competències bàsiques, proves d’avaluació diagnòstica de 3r d’ESO, ítems alliberats de les proves PISA.