dissabte, 1 de setembre de 2012

Proves ACL de 6è

Document de suport a les coordinacions on s'ha tractat el tema de la comprensió lectora.

Proves ACL (Comprensió Lectora) de 6è

Es tracta de la prova extreta del llibre Avaluació de la comprensió lectora. Proves ACL de l'editorial Graó. La comprensió lectora ha estat un tema força comú en les coordinacions perquè es tracta d'un aspecte cabdal per a l'avenç en l'aprenentatge dels nois i noies.